Adatvédelmi szabályzat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


MIÉRT FONTOS EZ AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT?
A személyes adatok kezelése elengedhetetlen a onesizeup.com domainnév alatt elérhető weboldal (a továbbiakban "Weboldal") megfelelő működéséhez. Ez az adatvédelmi szabályzat részletesen ismerteti a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos összes információt. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi szabályzatot, hogy tisztában legyen az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos valamennyi ténnyel és információval.
Az Ön személyes adatainak kezelése a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR - a továbbiakban: "GDPR") és más vonatkozó jogi rendelkezéseknek megfelelően történik.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal használatával Ön hozzájárul személyes adatainak a jelen Adatvédelmi szabályzatban részletezettek szerinti kezeléséhez. A Weboldal használata, azaz a személyes adatok megadása önkéntes.
Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal használatával Ön hozzájárul személyes adatainak a jelen Adatvédelmi szabályzatban részletezettek szerinti kezeléséhez. A Weboldal használata, azaz a személyes adatok megadása önkéntes, azonban bizonyos adatokat kötelezőnek vagy szükségesnek (*) jelölhetünk meg, mivel ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy az Ön által kért szolgáltatást nyújthassuk. Ha úgy dönt, hogy nem adja meg ezeket az adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani egyes szolgáltatásainkat.


MELY SZOLGÁLTATÁSOKRA VAGY SZEMÉLYEKRE VONATKOZIK EZ AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT?
Ez az adatvédelmi szabályzat a onesizeup.com weboldalra látogató és ott szolgáltatást igénybe vevő vagy terméket vásárló felhasználók személyes adatainak kezelésére, azaz az Ön személyes adataira vonatkozik.


KI AZ ADATKEZELŐ?
A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Kálmán Kristóf E.V. (cégjegyzékszám: 54098202, székhely: MAGYARORSZÁG, 1131 BUDAPEST 13 ker. SZENT LÁSZLÓ ÚT 101-103. B ép. 5 em. 123 ajtó adószám: 55421801141, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: "Mi" vagy "Adatkezelő").
MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?
A személyes adatok természetes személyek birtokában vannak, és az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak szerint azonosított vagy azonosítható természetes személyre - "érintettre" - vonatkozó bármely információ. Személyes adat például a név, telefonszám, e-mail cím. Ha Ön megadja nekünk a nevét, cégnevét, telefonszámát, e-mail címét és/vagy más személyes adatait egy ajánlatkérés, hírlevél és/vagy más hasonló direkt marketing csatorna, vagy feliratkozás, regisztráció, megrendelés teljesítése vagy egyéb módon történő feliratkozás részeként, akkor ezeket a személyes adatokat is kezeljük. Ezen adatok megadása természetesen önkéntes. Az Ön felelőssége, hogy a megadott információk pontosak legyenek.


MILYEN CÉLBÓL DOLGOZUNK FEL SZEMÉLYES ADATOKAT?
A Weboldal célja, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat bemutassuk és népszerűsítsük meglévő és potenciális ügyfeleink számára. A személyes adatok feldolgozása alapvetően e cél elérése érdekében történik. Ezen túlmenően a személyes adatok egyéb, az alábbiakban részletesen felsorolt célokból is feldolgozhatók.


5.1. A WEBOLDAL ELEMZÉSE
Az adatkezelés célja: a forgalmi adatok rögzítése és feldolgozása, a Weboldalak üzemeltetése és fejlesztése, a Weboldalak karbantartása, valamint a felhasználói élmény javítása.
Az érintettek: A Weboldalakat ajánlatkérés nélkül böngésző felhasználók.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdekünk.
A kezelt személyes adatok köre: IP-cím, hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés, az operációs rendszer típusa, a böngésző típusa, valamint a Weboldalakon végzett tevékenységre vonatkozó információk. Ezeket többnyire összesített és/vagy anonimizált formában kezeljük, többnyire az ún. sütik (lásd a 12. pontot) vagy hasonló technológiák segítségével. Ha ezzel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalakat.
Az adatkezelés időtartama: A forgalmi adatokat nagyrészt összesített és anonimizált formában kezelik elemzési célokra, egy-két évig terjedő időtartamban. Ezt követően a forgalmi adatokat kizárólag anonimizált formában, azaz személyes adatok nélkül dolgozzák fel. Részletes információkat a Google Analytics honlapján vagy a cookie-információkban talál.
Adatfeldolgozó(k): A weboldal forgalmi adatainak feldolgozásához a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A Google Analyticsről és a Google adatvédelmi szabályzatáról itt olvashat. A következő szolgáltatók szolgáltatásait vesszük igénybe a weboldal forgalmi adatainak feldolgozásához a hirdetési tevékenységekkel kapcsolatban (a következő szolgáltatásokról és a szolgáltatók adatvédelmi szabályzatáról bővebb információt a szolgáltatók nevére kattintva talál): Google Adwords; Facebook Ads; AdRoll. További részletekért kérjük, olvassa el az alábbi 8. pontot.


5.2. WEBOLDAL MÁSOLÁS
Az adatkezelés célja: az üzleti működés helyreállításának képessége.
Az érintettek köre:: A jelen tájékoztatóban felsorolt, a Weboldalakkal kapcsolatos, kezeléssel kapcsolatos információk.
Az adatkezelés jogalapja:: jogos érdekünk.
A kezelt személyes adatok köre: A Weboldalakkal kapcsolatban kezelt személyes adatok, amelyek a jelen tájékoztatóban szerepelnek.
Az adatkezelés időtartama: A biztonsági mentéseket 90 napig tároljuk.
Adatfeldolgozó(k): Shopify Inc. a részleteket lásd a 8. pontban.


5.3 HÍRLEVELEK ÉS EGYÉB KÖZVETLEN MARKETINGTEVÉKENYSÉGEK
Az adatkezelés célja: személyes adatok rögzítése és feldolgozása az ajánlatkérésekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel, valamint hírlevelek és/vagy egyéb direkt marketing üzenetek küldése és közlése céljából.
Az érintettek: a Weboldalakon ajánlatot kérő személyek vagy a hírlevélre és/vagy más hasonló direkt marketing csatornára feliratkozó felhasználók.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.A kezelt személyes adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám és az Ön által megadott egyéb információk.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
Adatfeldolgozó(k): A The Rocket Science Group, LLC (cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Atlanta, GA 30308 USA) által üzemeltetett MailChimp szolgáltatást használjuk az e-mail hírlevelek küldéséhez. A The Rocket Science Group tagja az EU-USA adatvédelmi pajzsnak, amely az EU Bizottság döntése alapján az Egyesült Államokban kezelt (feldolgozott) adatok megfelelő szintű védelmét szolgálja.


5.4 REGISZTRÁCIÓ A WEBOLDALON
Az adatkezelés célja: a regisztráció létrehozása és fenntartása, a vásárlások egyszerűsítése.
Az érintettek: A Weboldalakon regisztráló felhasználók.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám és az Ön által megadott egyéb adatok.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása.
Adatfeldolgozó(k): Shopify Inc., a részleteket lásd a 7. pontban.


5.5 VÁSÁRLÁS, MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE, NYOMON KÖVETÉS SAJÁT KÉSZLETBŐL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN.

Az adatkezelés célja: megrendelések teljesítése és nyomon követése, védekezés az esetleges jogi igényekkel szemben.
Az érintettek kategóriái: a Weboldalakon termékeket vagy szolgáltatásokat vásárló felhasználók, akik regisztrált felhasználók is lehetnek.
A feldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése.
A feldolgozott személyes adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám vagy bármely más, Ön által megadott információ.
A feldolgozás időtartama: a vásárlástól számított öt (5) év, ami a Polgári Törvénykönyv szerinti általános elévülési idő.
Adatfeldolgozó(k): Shopify Inc., részleteket lásd a 8. pontban.

5.6. A VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADMINISZTRATÍV KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

Az adatkezelés célja: jogi kötelezettségek teljesítése.
Az érintettek kategóriái: A Weboldalakon termékeket vagy szolgáltatásokat vásárló felhasználók.
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.
A feldolgozott személyes adatok köre: a számlákon és egyéb számviteli dokumentumokban szereplő adatok, beleértve különösen a nevet és a címet.
Az adatkezelés időtartama: a számla (utalvány) kiállítását követő nyolc (8) év, amely időtartam alatt a számviteli nyilvántartást a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. cikke alapján kötelesek vagyunk megőrizni.


5.7 FOGYASZTÓI PANASZOK
Az adatkezelés célja: fogyasztói panaszok kezelése.
Az érintettek kategóriái: a Weboldalakon termékeket vagy szolgáltatásokat vásárló felhasználók.
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.
Feldolgozott személyes adatok: név, cím, telefonszám, egyéb elérhetőségek, a panaszra vonatkozó információk és az érintett által megadott egyéb információk.
Az adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján az ügy lezárását követő öt (5) év.


5.8 AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Az adatkezelés célja: az érintettek jogainak kezelése.
Az érintettek kategóriái: a jelen adatvédelmi tájékoztatóban említett személyek.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek.
A feldolgozott személyes adatok köre: a jelen adatvédelmi tájékoztatóban felsorolt adatok, valamint az érintettek konkrét kérésére vonatkozó információk és a kérésre adott válaszunk.
A feldolgozás időtartama: öt (5) év az érintett konkrét kérésének lezárását követően.
Személyes adatok feldolgozására akkor is sor kerülhet, ha a hozzájárulást visszavonták, de a személyes adatok feldolgozása szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, jogos érdekeink vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez vagy egy megkötött szerződés teljesítéséhez. A személyes adatok bűnüldözési, nemzetbiztonsági, honvédelmi és közbiztonsági célokból is feldolgozhatók, ha az alkalmazandó jog így rendelkezik. Személyes adatok továbbíthatók ilyen feladatokat ellátó szervezeteknek, ha a vonatkozó jogszabályok úgy rendelkeznek.


HOGYAN KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?
A Weboldalon ajánlatkérés és személyes adatok megadása nélkül is böngészhet, részletes információkat a fenti 4. pontban talál.
Ha a Weboldalon ajánlatot kér a termékre, akkor az Ön által megadott személyes adatokat az ajánlatkérés teljesítése érdekében kezeljük. Ez azt jelenti, hogy kapcsolatot tartunk Önnel, például az Ön által megadott módon vagy módokon felvehetjük Önnel a kapcsolatot.
Időről időre hírleveleket vagy egyéb direkt marketing üzeneteket küldünk Önnek, minden esetben kizárólag az Ön által engedélyezett módon. Ön bármikor leiratkozhat az ilyen hírlevelekről vagy egyéb közvetlen marketingüzenetekről. Ezt kérheti a hírlevélben található leiratkozási linkre kattintva, vagy a info@onesizeup.com címre küldött e-mailben.
Az Ön által a regisztrációjával és megrendelésének leadásával kapcsolatban megadott személyes adatokat kizárólag a megrendelések teljesítése és a megrendelések nyomon követése céljából kezeljük. Ez a Kálmán Kristóf E.V. és Ön között létrejött szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelést jelenti az ÁSZF szerint.


KINEK TOVÁBBÍTJUK A SZEMÉLYES ADATOKAT?
A Honlap technikai üzemeltetésében alvállalkozóink is részt vesznek. Ezek az alvállalkozók az adatvédelmi szabályok szerint általában adatfeldolgozónak minősülnek. Bizonyos esetekben egyes alvállalkozóink adatkezelőnek tekinthetők, például a jogi kötelezettségeknek való megfelelés és/vagy a nyújtott szolgáltatás jellege miatt. Ha ez a helyzet, az alábbiakban külön megemlítjük.
A következő alvállalkozók hozzáférhetnek személyes adatokhoz:
Minden felhasználó esetében (beleértve a Weboldalt ajánlatkérés nélkül böngésző felhasználókat is): adatfeldolgozó Shopify Inc. (Shopify Inc., székhely: 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, web: www.shopify.com), amely a Weboldalakat fenntartja. A Weboldalakhoz csak ezen alvállalkozó megfelelően engedélyezett alkalmazottai és alvállalkozói férhetnek hozzá, ők vesznek részt a Weboldalak üzemeltetésében és fejlesztésében. Nem valószínű, de ezek a személyek e tevékenység végzése során hozzáférhetnek bizonyos személyes adatokhoz. A Weboldalak és így az Ön személyes adatainak feldolgozása a Shopify Inc. szerverein történik az Európai Unióban és az Egyesült Államokban.
7.2 A Weboldalak forgalmi adatainak nagy részét összesített és anonimizált formában dolgozzuk fel, amelyhez a Google Analytics szolgáltatásait használjuk. A Google Analytics szolgáltatást a Google LLC (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) biztosítja, a forgalmi adatokat az Egyesült Államokban található szervereken dolgozza fel.
A Google AdWords, Facebook Ads és AdRoll szolgáltatásait használjuk a hirdetési tevékenységekkel kapcsolatos weboldal forgalmi adatok feldolgozására. A Google AdWords szolgáltatást a Google LLC (lásd fentebb); a Facebook Ads szolgáltatást a Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írország) nyújtja, a Facebook adatvédelmi szabályzatát itt találja, és itt talál további információkat arról, hogy a Facebook melyik országban kezeli az Ön adatait. Az AdRoll-t az AdRoll Advertising Limited (1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írország) biztosítja, attól függően, hogy a forgalmi adatokat melyik országban dolgozzák fel, további információkat itt talál. A Google és a Facebook tagja az EU-USA adatvédelmi pajzsnak, amely az EU Bizottság döntése alapján az USA-ban kezelt (feldolgozott) adatok megfelelő szintű védelmét szolgálja. Az egyes szolgáltatók adatvédelmi pajzsa az alábbi linkeken érhető el: Google, Facebook. Az AdRoll esetében a megfelelő szintű védelmet az EU Bizottság határozatával összhangban lévő általános szerződési feltételek (SCC) biztosítják, lásd itt. Ha további információkat szeretne ezekről, kérjük, értesítsen minket.
7.4. Ajánlatkérés, regisztráció vagy hírlevélre való feliratkozás és/vagy más hasonló direkt marketing csatorna esetén: az Ön személyes adatait nem adjuk át más személyeknek (adatkezelőknek), azaz nem adjuk el vagy adjuk át más formában, kivéve, ha ehhez Ön előzetesen kifejezetten hozzájárult.
7.5 Simple kártyás fizetés esetén: a felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, lakóhely szerinti ország, telefonszám, e-mail cím továbbításra kerül a PayPal mint Adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználóknak nyújtott ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók megerősítése és a csalások nyomon követése a felhasználók védelme érdekében (csalásmegelőzés).
7.6 A csomag kiszállítása érdekében az Ön neve, címe, e-mail címe és telefonszáma átadásra kerül logisztikai partnerünknek, aki ezt a megrendelés kézbesítése céljából kezeli. Logisztikai partnerünk a DPD Magyarország.
7.8 Ha fogyasztói panasza vagy minőségi panasza van, és a vizsgálatba más feleket (pl. hatóság, békéltető testület, független szakértő) kell bevonnunk, akkor a vizsgálathoz kapcsolódó személyes adatokat, valamint a vásárlással kapcsolatos adatokat megosztjuk velük, ők döntési vagy véleményezési céllal dolgozzák fel. A független szakértői véleményt a Cipőkontroll Plusz Kft. (1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 12., cégjegyzékszám: 01-09-289884, adószám: 25800993-2-41, tel.: +36 1 232 1094, fax: +36 1 230 9072, web: www.cipokontroll.hu), amelynek a jelen pontban megjelölt adatokat megadjuk.


MEDDIG KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?
Általános szabályként addig kezeljük az Ön személyes adatait, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását, nem kéri az ajánlatkérésben megadott adatok törlését, vagy le nem iratkozik a hírlevélről és/vagy más elektronikus direkt marketing csatornákról. A fenti 5. pontban felsorolt adatkezelési célok mindegyikére vonatkozóan fel vannak tüntetve a vonatkozó tárolási időszakok.


MILYEN JOGAI ÉS VÉGREHAJTÁSI LEHETŐSÉGEI VANNAK?
A GDPR 15-21. cikkei alapján Ön jogosult a Kálmán Kristóf E.V. által kezelt személyes adatokkal kapcsolatban a következőket kérni.
Hozzáférés a személyes adataihoz: : Ön jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor arra is jogosult, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, és tájékoztatást kapjon azok kezelésének körülményeiről.
Személyes adatainak helyesbítése: Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a pontatlan személyes adatainak helyesbítését, valamint hiányos személyes adatainak kiegészítését.
Személyes adatainak törlése ("elfeledtetéshez való jog"): Ön jogosult arra, hogy személyes adatait töröljük, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:
az Ön személyes adataira már nincs szükség ahhoz a célhoz, amelyhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták;
ha az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását visszavonták, és az adatkezelésünknek nincs más jogalapja;
jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs kiemelt jogos ok az adatkezelésünkre, vagy közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük az Ön adatait, és Ön tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen;
ha az Ön személyes adatait jogellenesen dolgoztuk fel;
ha törvény kötelez minket személyes adatainak törlésére.
A törlés iránti kérésének teljesítését megtagadhatjuk, ha az alkalmazandó jogszabályok ezt lehetővé teszik, például ha a feldolgozás jogi igények benyújtásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.
A személyes adatok feldolgozásának korlátozása: Bizonyos esetekben az Ön kérésére kötelesek vagyunk korlátozni az Ön személyes adatainak felhasználását. Ebben az esetben az adatok csak a törvényben meghatározott korlátozott célokra használhatók fel.
Tiltakozás a személyes adatainak feldolgozása ellen, ha a feldolgozás jogos érdeken alapul, beleértve azt az esetet is, amikor a közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő feldolgozás jogalapja jogos érdek: Ön jogosult arra, hogy bármikor, az Ön helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló feldolgozása ellen. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Személyes adatainak átvétele és továbbítása egy másik adatkezelőnek, ha ennek jogi előfeltételei teljesülnek (az adathordozhatósághoz való jog): ha Ön nem sérti mások jogait és szabadságait, jogosult arra, vagy arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha (i) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön vagy valamelyik fél vagy a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére lépéseket kell tennie; és (ii) az adatok kezelése automatizált módon történik, i. azaz a személyes adatok feldolgozása informatikai rendszerben és nem papíron történik. Ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulásával dolgozták fel, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
Hogyan gyakorolhatja ezeket a jogokat?
A fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 3. pontban megadott elérhetőségekre küldheti el. A Kálmán Kristóf E.V. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy (1) hónapon belül közérthető formában tájékoztatást ad a kérelem nyomán tett intézkedésekről, amely határidő indokolt esetben további két (2) hónappal meghosszabbítható. Ha bármilyen okból nem teszünk eleget a kérelmének, tájékoztatásunkban tájékoztatjuk Önt az okról. Ha nem ért egyet válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, az alábbiakban felsorolt jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.
Ha nem ért egyet intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy véli, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu), hogy kérelmet nyújtson be, vagy választhatóan a székhelyünk szerinti bírósághoz, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat (a bíróságok listáját és elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.


HOGYAN GONDOSKODUNK A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL?
Az általunk feldolgozott személyes adatok biztonságát megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel és eljárási szabályok kidolgozásával biztosítjuk. A személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy véletlen megsemmisítés ellen.
Kérjük, tartsa naprakészen az e-mail címét és telefonszámát, és értesítsen minket minden változásról. Minden esetben javasoljuk, hogy csak olyan e-mail címet használjon, amelyhez csak Ön férhet hozzá, és amelyhez bármikor hozzáférhet.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy soha ne adja meg kártyaszámát, lejárati dátumát vagy a hátoldalon található háromjegyű CVC2 / CVV2 kódot a biztonságos bankkártyás fizetési oldalon kívül (pl. e-mailben, üzenetben, telefonon)! Soha nem kérünk ilyen módon kártyaadatokat, így ha valaki a nevünkben a fenti adatokat kérné Öntől, az valószínűleg adathalász kísérlet volt. Ne adja meg az adatokat, és azonnal értesítsen minket és a kártyakibocsátó bankját!


MIK AZOK A SÜTIK?
A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a Webhely vagy más számítógépes szerver (szerver) számára, hogy azonosítsa az Ön számítógépét, és tárolja az Ön személyes preferenciáit és technikai adatait, például a kattintásokat és egyéb navigációs adatokat. A navigációs adatok (click stream) megmutatják, hogy a felhasználó milyen oldalakat és milyen sorrendben látogatott meg. A sütik arra is felhasználhatók, hogy meghatározzák, milyen hirdetések jelennek meg a Webhelyen, és mérjék azok hatékonyságát. A cookie-kat arra használjuk, hogy személyre szabjuk a Weboldalon tett látogatását (pl. felismerjük Önt, amikor visszatér a Weboldalra), elemezzük a weboldal forgalmát, és nyomon követjük a letöltésekkel kapcsolatos felhasználói trendeket, mintákat és választásokat, valamint a Weboldal használatával kapcsolatos technikai feltételeket. Ez segít Weboldalunk megjelenésének és tartalmának javításában, hogy a lehető legjobban megfeleljen a felhasználók elvárásainak. A sütik lehetnek állandóak (a számítógépén maradnak, amíg Ön nem törli őket) és ideiglenesek (csak addig tárolódnak, amíg Ön be nem zárja a böngészőjét).
Használhatunk webjelzőket vagy hasonló technológiákat is, amelyek nyomon követik a Weboldalunk használatát, és megmutatják nekünk, hogy Ön mely oldalakat látogatja meg a Weboldalunkon. Ezeket clear GIF fájloknak is nevezik. A webjelzők (webjelzők vagy webbogarak) olyan rövid kódsorok, amelyek egy képet helyeznek el egy weboldalon, és olyan adatokat továbbítanak, mint a webjelzőt tartalmazó oldalt letöltő számítógép IP-címe, annak az oldalnak az URL-címe (címe), ahol a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a webjelzőt letöltő böngésző típusa és az adott szerver által korábban az adott számítógépen elhelyezett cookie-k azonosító száma. Ha HTML-képes e-mailen keresztül vesszük fel Önnel a kapcsolatot, a webjelzők információt nyújtanak számunkra arról, hogy Ön megkapta vagy megnyitotta-e az üzenetünket.
Ha Ön megadja nekünk személyes adatait (pl. egy ajánlatkérésen keresztül), ezeket összekapcsoljuk a cookie-kban és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így keletkezett információk elemzési és marketing célokra, a szolgáltatás hatékonyságának mérésére és javítására, valamint személyre szabott ajánlatok nyújtására használhatók fel. A weboldal használatával Ön hozzájárul a cookie-k és webjelzők jelen szabályzatban leírtak szerinti használatához.
A legtöbb böngésző alapértelmezett beállításai lehetővé teszik a sütik elfogadását. Böngészőjét azonban úgy is beállíthatja, hogy blokkolja a cookie-kat. Ha e-mail kliensét vagy böngészőjét úgy állítja be, hogy a HTML e-maileket csak szövegként jelenítse meg, akkor megtilthatja bizonyos webjelzők használatát. További információkért tekintse meg az e-mail kliens vagy böngésző "Súgó" menüjét. A Weboldal bizonyos funkciói azonban csak cookie-k vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, ezért tudnia kell, hogy a cookie-k vagy hasonló eszközök blokkolásával megakadályozza, hogy hozzáférjen bizonyos tartalmainkhoz és szolgáltatásainkhoz, más szóval, ha blokkol, csak korlátozottan tudja használni a Weboldalt.


MIT TARTUNK MÉG FONTOSNAK?


KÖZÖSSÉGI OLDALAK
Azzal, hogy a Weboldalt vagy minket bármilyen módon megjelöli, követi stb. egy közösségi oldalon, lehetővé teszi, hogy hozzáférjünk bizonyos információkhoz a közösségi profiljából (pl. név, e-mail cím, fénykép, nem, születésnap, tartózkodási hely, barátok listája, az Ön által követett és/vagy Önt követő személyek, az Ön megjegyzései vagy tetszésnyilvánításai, azaz a "like"-ok). Szolgáltatásainkkal kapcsolatban egyéb, nem személyazonosításra alkalmas információkat is gyűjthetünk (pl. megtekintett tartalom, információ arról, hogy milyen hirdetések jelentek meg a tartalom mellett, amelyekre Ön rákattinthatott stb.) A közösségi oldalak azonban tőlünk függetlenül működnek, így önálló adatvédelmi politikával is rendelkeznek, ezért az ott végzett tevékenységekre, az ott megadott személyes adatokra és információkra nem ez az adatvédelmi tájékoztató, hanem az adott közösségi oldal szolgáltatójának adatvédelmi politikája vonatkozik. Ha további információt szeretne kapni arról, hogy hogyan tudja személyre szabni adatvédelmi beállításait a közösségi oldalakon, és hogyan kezelik a közösségi oldalak az Ön személyes adatait, kérjük, tekintse át az adatvédelmi irányelveket, adatvédelmi szabályzatokat és felhasználási feltételeket.


LINKEK
A Weboldal tartalmazhat olyan oldalakra mutató linkeket, amelyeket nem mi üzemeltetünk (pl. alvállalkozók, kereskedelmi partnerek saját weboldalai), amelyekre nem vonatkozik a jelen Adatvédelmi szabályzat, és amelyek adatvédelmi szintje eltérő lehet. Ezek az oldalak teljesen függetlenek tőlünk, javasoljuk, hogy mielőtt személyes adatokat adna meg egy ilyen oldalon, vagy igénybe venné az ilyen oldalak szolgáltatásait, tanulmányozza át a vonatkozó adatvédelmi irányelveket, mivel nem vállalunk felelősséget ezekért, és nem ellenőrizzük azokat az eljárásokat, amelyekkel a személyes adatok gyűjtése, felhasználása, rendelkezésre bocsátása vagy más módon történő feldolgozása történik ezeken az oldalakon.


INFORMÁCIÓKÉRÉS
Ha bármilyen kérdése van személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, a fenti 3. pontban megadott elérhetőségeken kaphat tájékoztatást.


AZ ADATVÉDELMI POLITIKA MÓDOSÍTÁSA
Ezt az adatvédelmi tájékoztatót rendszeres időközönként felülvizsgáljuk annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen felhasználóink elvárásainak, valamint az alkalmazandó adatvédelmi és egyéb jogi követelményeknek. Ha a jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosul, a módosított változatot közzétesszük a Weboldalon. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az Adatvédelmi tájékoztatót, hogy naprakész legyen a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos valamennyi tényről és információról. A személyes adatok kezelését érintő jelentős változás esetén e-mailben, hírlevélben és/vagy más marketingcsatornákon keresztül is tájékoztatni fogjuk.
Ezek a rendelkezések 2021. szeptember 1-jétől lépnek hatályba.

 

ENGLISH

PRIVACY POLICY

 1. WHY IS THIS PRIVACY POLICY IMPORTANT?

The handling of personal data is essential for the proper functioning of the website available under the onesizeup.com domain name (hereinafter "Website"). This Privacy Policy details all information related to the processing of personal data. We encourage you to read this Privacy Policy carefully to be aware of all facts and information regarding the handling of your personal information.

Management of your personal data is performed in accordance with Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation or GDPR - hereinafter referred to as “GDPR”) and other applicable legal provisions.

Please note, that by using the Website, you consent to the processing of your personal data as detailed in this Privacy Policy. Using the Website, i.e. the provision of personal data, is voluntary.

Please note, that by using the Website, you consent to the processing of your personal data as detailed in this Privacy Policy. Using the Website, i.e. the provision of personal data, is voluntary, however, we may mark certain data as mandatory or necessary (*), as this data is necessary in order to provide you with the service you have requested. If you choose not to provide us with this information, we may not be able to provide some of our services.

 1. TO WHICH SERVICES OR PERSONS DOES THIS PRIVACY POLICY APPLY?

This Privacy Policy applies to the management of the personal data of users who visit the onesizeup.com website and use a service or purchase a product there, i.e. your personal data.

 1. WHO IS THE DATA CONTROLLER?

The owner and operator of the Website is Kálmán Kristóf E.V.. (Company registration number 54098202, registered office: MAGYARORSZÁG, 1131 BUDAPEST 13 ker. SZENT LÁSZLÓ ÚT 101-103. B ép. 5 em. 123 ajtó tax number: 55421801141, court of registration: Company Court of the Metropolitan Court of Budapest; hereinafter referred to as "We" or "Data Controller").

 1. WHAT PERSONAL DATA DO WE MANAGE?

Personal data is held by natural persons, and is any information relating to an identified or identifiable natural person - "data subject" as defined in data protection legislation. Personal data is for example name, phone number, email address. If you provide us with your name, company name, telephone number, e-mail address and /or other personal data in connection with a request for quotation, newsletter and /or other similar direct marketing channel or as part of a subscription, registration, order fulfillment or otherwise, we will also manage this personal data. The provision of this information is, of course, voluntary. It is your responsibility to ensure that the information provided is accurate.

 1. FOR WHAT PURPOSES DO WE PROCESS PERSONAL DATA?

The purpose of the Website is to introduce and promote our products and services to our existing and potential customers. Basically, personal data is processed to achieve this goal. In addition, personal data may be processed for other purposes, which are listed in details below.

5.1 WEBSITE ANALYTICS

The purpose of data management: to record and process traffic data, to operate and develop the Websites, to maintain the Websites, and to improve the user experience. 

Data subjects: Users browsing the Websites without requesting a quote. 

The legal basis for data management: our legitimate interest. 

The scope of the managed personal data: IP address, approximate geographic location, type of operating system, type of browser, and information about activity on the Websites. These are mostly treated in aggregated and / or anonymised form, mostly in the so-called cookies (see point 12 below) or similar technologies. If you do not agree to this, please do not use the Websites. 

Duration of data management: Traffic data is largely processed in aggregated and anonymised form for analytical purposes, ranging from one to two years. After that, the traffic data will be processed exclusively in an anonymised form, i.e. without personal data. You can find detailed information on the Google Analytics honlapján or in the cookie information.

Data Processor(s): We use Google Analytics to process website traffic data. You can read about Google Analytics and Google's privacy policy here. We use the services of the following service providers to process website traffic data related to advertising activities (for more information on the following services and the privacy policies of their service providers, click on the name of the service providers): Google Adwords; Facebook Ads; AdRoll. Please check out point 8 below for more details.

5.2. WEBSITE BACKUP

The purpose of data management: the ability to recover the business operation.

Data subjects:: Management-related information related to the Websites that is listed in this prospectus. 

The legal basis for data management:: our legitimate interest. 

Scope of personal data processed: personal data processed in connection with the Websites, which are listed in this prospectus. 

Duration of data management:backups are stored for 90 days. 

Data Processor(s): Shopify Inc., see Section 8 below for details.

5.3 NEWSLETTERS AND OTHER DIRECT MARKETING

The purpose of data management: to record and process personal data for the purpose of contact in connection with requests for quotation and for the purpose of sending and communicating newsletters and / or other direct marketing messages.

Data subjects:people requesting an offer on the Websites or users subscribing to a newsletter and / or other similar direct marketing channel. 

Legal basis for data processing: your consent.The range of personal data processed: name, address, e-mail address, telephone number and other information you provide. 

Duration of data management: until withdrawal of consent. 

Data Processor(s):We use the MailChimp service operated by The Rocket Science Group, LLC (address: 675 Ponce de Leon Ave NE Atlanta, GA 30308 USA) to send e-mail newsletters. The Rocket Science Group is part of the EU-US Privacy Shield, which, by decision of the EU Commission, serves to provide an adequate level of protection for data handled (processed) in the US.

5.4 REGISTRATION ON THE WEBSITE

The purpose of data management: to create and maintain registration, to simplify purchases.

Data subjects: Users who register on the Websites.

Legal basis for data processing: your consent.

The range of personal data processed: name, address, e-mail address, telephone number and other information you provide.

Duration of data management: withdrawal of consent.

Data Processor(s): Shopify Inc., see Section 7 below for details.

5.5.1 PURCHASE, ORDER FULFILMENT, FOLLOW-UP IN CASE OF SALES FROM OWN STOCK

Purpose of data processing: fulfilment and follow-up of orders, defence against possible legal claims.

Categories of data subjects: users purchasing products or services on the Websites, who may also be registered users.

Legal basis for processing: performance of a contract.

The scope of personal data processed: name, address, e-mail address, telephone number or any other information you provide.

Duration of the processing: five (5) years after the purchase, which is the general limitation period under the Civil Code.

Data processor(s): Shopify Inc., see details in section 8 below.


5.6 FULFILMENT OF ADMINISTRATIVE OBLIGATIONS RELATED TO THE PURCHASE

Purpose of processing: to fulfil legal obligations.

Categories of data subjects: users who purchase products or services on the Websites.

Legal basis for processing: performance of a legal obligation.

Scope of personal data processed: data contained in invoices and other accounting documents, including in particular name and address.

Duration of data processing: eight (8) years after the invoice (voucher) has been issued, for which we are obliged to keep the accounting records pursuant to Article 169 of Act C of 2000 on Accounting.

Data Processor(s),

5.7 CONSUMER COMPLAINTS

Purpose of processing: handling of consumer complaints.

Categories of data subjects: users who purchase products or services on the Websites.

Legal basis for processing: compliance with a legal obligation.

Personal data processed: name, address, telephone number, other contact details, information relating to the complaint and other information provided by the data subject.

Duration of processing: five (5) years after the case is closed pursuant to Article 17/A (7) of Act CLV of 1997 on Consumer Protection.

Data processor(s): Shopify Inc., Shoe Control Plusz Ltd., which provides professional verification and independent expert opinion.

5.8 ENFORCEMENT OF DATA SUBJECTS' RIGHTS IN RELATION TO PERSONAL DATA

Purpose of processing: management of data subjects' rights.

Categories of data subjects: persons mentioned in this privacy notice.

Legal basis for processing: legitimate interest.

Scope of personal data processed: the data listed in this privacy notice, as well as information relating to a specific data subject's request and our response to that request.

Duration of processing: five (5) years after the conclusion of the specific data subject request.

Personal data may also be processed if consent has been withdrawn, but the processing of personal data is necessary for the fulfillment of a legal obligation to us, to enforce our legitimate interests or the legitimate interests of a third party or to fulfil a contract entered into. Personal data may also be processed for law enforcement, national security, defence and public security purposes, if the applicable law so provides. Personal data may be transferred to organizations performing such tasks, if the applicable law so provides.

 1. HOW DO WE MANAGE PERSONAL DATA?

You can browse the Website without requesting a quote and without providing personal data, detailed information can be found in point 4 above.

If you request an offer for the product on the Website, we will process the personal data you provide in order to fulfil the request for an offer. This means keeping in touch with you, such as being able to contact you in the way or ways you specify.

From time to time, we will send you newsletters or other direct marketing messages, in each case only in the manner you have authorized. You may unsubscribe from such newsletters or other direct marketing messages at any time. You can request this either by clicking on the unsubscribe link in the newsletter or by sending an e-mail to info@onesizeup.com

We will only process the personal data you provide in connection with your registration and placing your order for the purpose of fulfilling your orders and tracking your orders. This means the data management required for concluding and fulfilling the contract concluded between Kálmán Kristóf E.V. and you in accordance with the GTC.

 1. WHO DO WE TRANSFER PERSONAL DATA TO?

Our subcontractors also participate in the technical operation of the Website. These subcontractors are generally considered to be data processors under data protection rules. In some cases, some of our subcontractors may be considered data controllers, for example due to compliance with legal obligations and / or the nature of the service provided. If this is the case, it will be mentioned separately below.

The following subcontractors may have access to personal data:

For all users (including users browsing the Website without request for quotation: data processor Shopify Inc. (Shopify Inc., registered office: 150 Elgin Street, 8th Floor, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, web: www.shopify.com), which maintains Websites. The Websites can only be accessed by duly licensed employees and subcontractors of this subcontractor, they participate in the operation and development of the Websites. It is unlikely, but these individuals may have access to certain personal data while performing this activity. The Websites and thus your personal information will be processed on Shopify Inc.'s servers in the European Union and the United States.

7.2 Most of the website traffic data is processed in an aggregated and anonymised form, for which we use Google Analytics services. Google Analytics service is provided by Google LLC (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), processes traffic data on servers located in the United States.

We use Google AdWords, Facebook Ads, and AdRoll services to process the website traffic data related to advertising activities. Google AdWords is provided by Google LLC (see above); Facebook Ads is provided by Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland), you can find Facebook's privacy policy here, and you can find more information about which country Facebook processes your data in here. AdRoll is provided by AdRoll Advertising Limited (1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ireland), depending on the country in which the traffic data is processed, you can find more information here. Google and Facebook are part of the EU-US Privacy Shield, which, by decision of the EU Commission, serves to provide an adequate level of protection for data handled (processed) in the US. The Privacy Shield of each service provider is available at the following links: Google, Facebook. For AdRoll, the appropriate level of protection is provided by Standard Contractual Clauses (SCCs) in line with the EU Commission Decision, see here. If you would like more information about these, please let us know.

7.4 In the case of requests for quotations, registration or subscription to a newsletter and / or other similar direct marketing channel: your personal data will not be passed on to other persons (data controllers), i.e. we will not sell or transfer it in any other form unless you have expressly agreed to this in advance.

7.5 In case of Simple card payment: the username, surname, first name, country of residence, telephone number, e-mail address will be transferred to PayPal as Data Controller. The purpose of the data transfer: to provide customer service assistance to users, to confirm transactions and to monitor fraud in order to protect users (fraud prevention).

7.6 To deliver your package, your name, address, e-mail address and telephone number will be handed over to our logistics partner, who will handle this for the purpose of delivering the order. Our logistics partner is DPD Hungary.

7.8 If you have a consumer complaint or a quality complaint, and we need to involve other parties in the investigation (e.g. authority, conciliation body, independent expert), then we will share the personal data related to the investigation as well as the purchase-related data with them, they process it for the purpose of making a decision or giving an opinion. Independent expert opinion is obtained from Cipőkontroll Plusz Kft. (1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 12., company registration number: 01-09-289884, tax number: 25800993-2-41, tel.: +36 1 232 1094, fax: +36 1 230 9072, web: www.cipokontroll.hu), to which we provide the data indicated in this section.

 1. HOW LONG DO WE PROCESS PERSONAL DATA?

As a general rule, we will process your personal data until you withdraw your consent, request the deletion of the data provided in the request for quotation, or unsubscribe from the newsletter and / or other electronic direct marketing channels. For each of the data management purposes listed in point 5 above, the relevant storage periods are indicated.

 1. WHAT RIGHTS AND ENFORCEMENT OPTIONS DO YOU HAVE?

Pursuant to Articles 15-21 of the GDPR, you are entitled to ask the following regarding your personal data managed by Kálmán Kristóf E.V.

Access to your personal data: : you are either entitled to receive feedback on whether your personal data is being processed and, if such processing is in progress, you are also entitled to be given access to your personal data and to be informed about the circumstances surrounding their processing.

Rectification of your personal data: you have the right to ask us to correct your inaccurate personal data as well as to supplement your incomplete personal data.

Erasure of your personal data ("right to be forgotten"): you have the right to have your personal data deleted if you have one of the following reasons:

 • your personal data is no longer required for the purpose for which it was collected or otherwise processed;
 • if your consent on which the data processing is based is revoked and our data processing has no other legal basis;
 • in the case of data processing based on a legitimate interest, you object to the data processing and there is no priority legitimate reason for our data processing, or we process your data for the purpose of direct business acquisition and you object to the processing of your personal data;
 • if your personal data has been processed unlawfully;
 • if we are required by law to delete your personal information.

We may refuse to comply with your request for erasure if the applicable law allows it, for example if the processing is necessary for the submission, enforcement or protection of legal claims.

Restriction of processing personal data:in certain cases, we are obliged to restrict the use of your personal data at your request. In this case, the data may only be used for limited purposes specified by law.

Object the processing of your personal data if the processing is based on a legitimate interest, including the case where the legal basis for the processing for the purpose of direct marketing (direct marketing) is a legitimate interest: you are entitled to object at any time, for reasons related to your own situation, against the processing of your personal data on the basis of a legitimate interest. In this case, we may not further process your personal data unless we can prove that the processing is justified by compelling legitimate reasons which take precedence over your interests, rights and freedoms or which relate to the submission, enforcement or protection of legal claims.

Receiving your personal data and transferring it to another data controller, if the legal preconditions for this are met (right to data portability): if you do not infringe on the rights and freedoms of others, you are entitled to, or to receive your personal data in a structured, widely used, machine-readable format or to transfer this data directly to another data controller, if (i) the processing is based on your consent or is necessary for the performance of a contract in which you or one of the parties or is required to take steps at your request prior to the conclusion of the contract; and (ii) the data is processed in an automated way, i.e. personal data is processed in an IT system and not on paper. If your personal data has been processed with your consent, you are entitled to withdraw your consent at any time.

How can you exercise these rights?

You can send your request to exercise the above rights to the contact details indicated in point 3. Kálmán Kristóf E.V. shall, without undue delay, but no later than within one (1) month from the submission of the application, provide information in a comprehensible form on the measures taken following the application, which may be extended for another two (2) months in justified cases. If for any reason we do not comply with your request, we will notify you in our information of the reason. If you do not agree with our answer or action, you have the remedies listed below.

If you do not agree with our action or response, or believe that your rights to the protection of personal data have been violated, you are entitled to contact the National Data Protection and Freedom of Information Authority (address: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telephone: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) to submit an application or, optionally, go to the court of our registered office or to the court of your domicile or residence (you can view the list and contact details of the courts via the following link: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 1. HOW DO WE ENSURE THE SECURITY OF PERSONAL DATA?

We ensure the security of the personal data we process through appropriate technical and organizational measures and the development of procedural rules. Personal data shall be protected by appropriate measures, in particular against unauthorized access, alteration, transmission, disclosure, deletion or accidental destruction.

Please keep your email address and phone number up to date and notify us of any changes. In all cases, we recommend that you use only an email address that only you can access and that you can access at any time.

Please make sure that you never enter your card number, expiration date or the three-digit CVC2 / CVV2 code on the back outside the secure credit card payment page (e.g. by e-mail, message, telephone)! We never ask for card information in this way, so if anyone on our behalf were to ask you for the above information, it was probably a phishing attempt. Do not provide the information and notify us and your card-issuing bank immediately!

 1. WHAT ARE COOKIES?

Cookies are text files that allow the Website or other computer server (server) to identify your computer and store your personal preferences and your technical data, such as clicks and other navigation data. The navigation data (click stream) shows what pages the user has visited and in what order. Cookies can also be used to determine what ads are displayed on the Website and to measure their effectiveness. We use cookies to personalize your visit to our Website (e.g., to recognize you when you return to our Website), analyse website traffic, and track user trends, patterns, and selections related to downloads and technical terms related to your use of the Website. This will help us to improve the look and content of our Website, to meet the expectations of users as much as possible. Cookies can be persistent (they remain on your computer until you delete them) and temporary (stored only until you close your browser).

We may also use web beacons or similar technologies that monitor your use of our Website and show us which pages you visit on our Website. These are also called clear GIF files. Web beacons (web beacons or web bugs) are short lines of code that place an image on a web page to transmit data such as the IP address of the computer that downloaded the page that contains the web beacon, the URL (address) of the page where the web beacon appears, the time the page containing the web beacon was viewed, the type of browser that downloaded the web beacon and the identification number of the cookies previously placed on that computer by that server. If we contact you via an HTML-capable email, web beacons provide us information on whether you've received or opened our message.

If you provide us with your personal data (e.g. through a request for quotation), this will be linked to anonymous data stored in cookies and / or web beacons. The information generated in this way can be used for analytical and marketing purposes, to measure and improve the efficiency of the service and to provide personalized offers. By using this website, you consent to the use of cookies and web beacons as described in this Policy.

The default settings of most browsers allow you to accept cookies. However, you can also set your browser to block cookies. If you set up your email client or browser to display HTML emails only as text, you can prohibit the use of certain web beacons. Please see the "Help" menu of your email client or browser for more information. However, certain features of the Website may only be accessed through the use of cookies or similar tools, thus, you should know that by blocking cookies or similar devices, you are preventing yourself from accessing certain of our content and services, in other words, if you use block, you will only be able to use the Website to a limited extent.

 1. WHAT ELSE DO WE CONSIDER IMPORTANT?

SOCIAL NETWORK SITES

By tagging, following, etc. the Website or us on a social networking site in any way, you allow to access certain information from your social networking profile (e.g., name, email address, photo, gender, birthday, location, list of friends, people you follow and / or follow you, your comments or expressions of liking, i.e. ‘likes’). In connection with our services, we may collect other non-personally identifiable information (e.g. content viewed, information about, which ads appeared next to the content, which you could click on, etc.). However, social networking sites operate independently of us, Thus, they also have an independent data protection policy, therefore the activities performed on them, the personal data and information provided there are not governed by this data protection information, but by the data protection policy of the service provider of the given social site. For more information on how you can personalize your privacy settings on social networking sites and how social networking sites handle your personal information please review their privacy policies, privacy policies, and terms of use.

LINKS

The Website may contain links to sites that are not operated by us (e.g. subcontractors, trading partners' own websites), which are not covered by this Privacy Policy and that may have different levels of data protection. These sites are completely independent of us, we recommend that you study the relevant privacy policies before providing any personal information on such a site or using the services of such a site, as we do not accept any responsibility for these and do not control the procedures by which personal data is collected, used, made available or otherwise processed on these sites.

REQUEST FOR INFORMATION

Should you have any questions regarding the processing of your personal data, you can obtain information at the contact details indicated in point 3 above.

AMENDMENT OF THE PRIVACY POLICY

This Privacy Notice is reviewed at regular intervals to ensure that it meets the expectations of our users and the applicable privacy and other legal requirements. If this Privacy Notice is amended, the amended version will be published on the Website. We encourage you to periodically review this Privacy Notice in order to be up-to-date on all facts and information relating to the processing of your personal data. In the event of a significant change affecting the handling of personal data, we will also provide information by e-mail, newsletter and / or other marketing channels.

These regulations are effective from September 1, 2021.